Filosofie

Plaats De Wereld is maatschappelijk en mondiaal betrokken: we begeleiden mensen richting actief burgerschap, wisselen kennis en ervaring uit en steunen kleinschalige ontwikkelingsprojecten in alle werelddelen. Centraal daarbij staan: Duurzaamheid en natuurlijke materialen: een milieubewuste bedrijfsvoering vanuit principe. Hergebruik: als tegenhanger voor de consumptiementaliteit, willen we dat wat 'over' is hergebruiken. Het hele erf is met hergebruikte materialen ingericht en opgeknapt. Natuurlijk & gezond: dat geldt zowel voor de wijze waarop we tuinieren als ook het culinaire aanbod waarin verse natuurlijk geteelde producten worden gebruikt. Christelijke identiteit. Dit betekent onder andere dat we respect hebben voor ieder mens, goede rentmeesters willen zijn voor onze planeet en waar dat in ons vermogen ligt praktisch willen bijdragen aan een eerlijker wereld. Wat betreft de inrichting van ons werelderf kiezen we ervoor om attributen, beelden of andere culturele uitingen te exposeren die aansluiten bij deze levenshouding en die bijdragen aan welzijn van mensen.

 

Projectondersteuning wereldwijd


Plaats de Wereld wil de veelkleurige wereld dichtbij brengen zodat we samen geïnspireerd raken en blijven om wereldwijde solidariteit handen en voeten te geven: een belangrijke bron van inspiratie hierbij is het contact met kleinschalige lokale initiatieven, projecten en mensen in andere delen van de wereld. We delen ervaring, kennis en middelen met projecten in alle werelddelen. Met inkomsten uit de Stichting ondersteunen we wereldwijd projecten, waarbij we altijd proberen zo direct mogelijk contact te hebben met de doelen die we ondersteunen


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.
 

Stichting en bestuur


Plaats de Wereld is een stichting, opgericht in januari 2012 en door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons fiscaal nummer is 8513.41.081. De ANBI-status houdt in dat giften aan Plaats de Wereld fiscaal aftrekbaar zijn.

Om de organisatie beter te leren kennen, laten de statuten zien wat het doel van de stichting is en hoe de rechtspersoon er juridisch uitziet. Ons organisatie-paspoort beschrijft in het kort wie we zijn en wat we doen. Dit paspoort is verder uitgewerkt in ons ons beleidsplan , ons jaarplan en in het jaarverslag over het afgelopen jaar..

Rond 1 januari verschijnt het verslag van het voorgaande jaar en het jaarplan voor het komend jaar. Het financiële jaarverslag wordt hier ieder jaar uiterlijk op 1 juni gepubliceerd.

Plaats de Wereld wordt gevormd door oprichters Yvonne en Johan Westerhof en een groot team van rond de 75 vrijwilligers. Plaats de Wereld heeft een directeur en een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht beoordeelt of de uitgevoerde activiteiten passen binnen de doelstelling van Plaats de Wereld. De Raad van toezicht wordt gevormd door:

  • de heer dr. H.D.G. Leuvenink, voorzitter: universitair hoofddocent aan de faculteit Medische wetenschappen van het UMCG;
  • de heer ing. A.E. van der Horn, secretaris: chemisch ingenieur bij Kisuma Chemicals BV in Veendam;
  • de heer W. de Lange, algemeen lid: registeraccountant, consultant en manager, directeur Infactovisie.
  • mevrouw B.M. Drijver – Dijksma, algemeen lid: GGZ psycholoog.


Wil je ook meewerken?

Plaats De Wereld biedt een inspirerende en gezellige sfeer met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en werkzaamheden, waaronder vrijwilligerswerk, begeleid werk en stagemogelijkheden. Vrijwilligerswerk. Plaats De Wereld is een dynamisch jong bedrijf met veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Als jij graag betekenisvol bezig bent en in teamverband de handen uit de mouwen wilt steken, neem dan vooral contact met ons op. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Kijk op Facebook of lees de Nieuwsbrief en lees welke hulp we op dit moment kunnen gebruiken of lees meer voor de vacatures......... Begeleid aan het werk. Voor (jonge) mensen die op zoek zijn naar een veilige of stimulerende plek om werkritme op te bouwen of te ontdekken hoe ze hun leven vorm kunnen geven, bieden we begeleiding bij dit proces. Dikwijls zal het hierbij gaan om mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan en die hier een eerste stap zetten naar terugkeer in het reguliere arbeidspatroon. Is een baan (nog) een brug te ver? Plaats De Wereld is een plek om de draad weer op te pakken en doelgericht te werken aan persoonlijke doelen. We zetten ons er samen voor in dat mensen na afloop van een traject bij Plaats De wereld een stevige stap hebben gezet in termen van bemiddelbaarheid en energie en zin hebben om zich binnen hun mogelijkheden in te zetten in de maatschappij. Het gevarieerde aanbod in activiteiten en de professionele begeleiding maken Plaats De Wereld ook tot een goede partij voor verwijzende instanties. (Maatschappelijke) stage. Er zijn volop mogelijkheden om stage te lopen bij Plaats de Wereld. Neem contact op voor meer informatie. Spullen gezocht. Plaats De wereld is een duurzaam bedrijf waarin hergebruik een belangrijke rol speelt. Houdt onze Facebookpagina en Nieuwsbrief in de gaten om te zien naar welke spullen we op zoek zijn.